Cookiebeleid

Cookiebeleid bij Pedestal ApS

Inleiding

Als u onze website bezoekt, wordt er informatie over u verzameld, die wordt gebruikt om onze inhoud aan te passen en te verbeteren en om de waarde van de advertenties die op de pagina worden getoond, te verhogen. Als u niet wilt dat uw informatie wordt verzameld, moet u uw cookies verwijderen (zie instructies) en de website niet meer gebruiken. Hieronder leggen we uit welke informatie wordt verzameld, het doel ervan en welke derden er toegang toe hebben. 

Cookies

De website gebruikt "cookies", wat een tekstbestand is dat op uw computer, mobiele telefoon etc op een zelfde manier wordt opgeslagen, met als doel om die te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken te genereren en gerichte advertenties te plaatsen. Cookies kunnen geen malware zoals een virus bevatten.

Het is mogelijk om cookies te verwijderen of blokkeren. Zie instructies: http://minecookies.org/cookiehandtering

Als u cookies verwijdert of blokkeert, kunnen advertenties voor u minder relevant worden en vaker verschijnen. U loopt ook het risico dat de website niet optimaal werkt en dat er inhoud is waar u geen toegang toe heeft. 

Persoonlijke informatie

ALGEMEEN

Persoonlijke informatie is informatie die tot op zekere hoogte aan u kan worden toegeschreven. Als u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken we dergelijke informatie. Het gebeurt als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan wedstrijden of enquêtes, zich registreert als gebruiker of abonnee, onze services op andere wijze gebruikt of aankopen doet via de website etc.

We verzamelen en verwerken de volgende soorten informatie: Een uniek ID en technische informatie over uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-nummer, geografische locatie, en op welke pagina's u klikt (interesses). Als u hiervoor zelf expliciete toestemming geeft en de informatie zelf invoert, wordt het volgende ook verwerkt: Naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en betalingsinformatie. Dit zal doorgaans het geval zijn in verband met het creëren van een account of bij aankopen.

BEVEILIGING

We verwerken uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk in overeenstemming met toepasselijk recht, waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Uw informatie zal alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verzameld en zal worden gewist als aan dat doel is voldaan of als het niet langer relevant is.

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen tegen het onbedoeld of illegaal wissen, openbaren, verliezen, degraderen, bekend worden aan onbevoegde personen, misbruik of anderszins verwerken in strijd met de wet van uw informatie. 

DOEL

De informatie wordt gebruikt om u als gebruiker te identificeren en u de advertenties te tonen die relevant zijn voor u, om uw aankopen en betalingen te registreren, evenals om in staat te zijn om de diensten te leveren waarom u heeft verzocht, zoals verzenden van een nieuwsbrief. Daarnaast gebruiken we de informatie op onze diensten en inhoud te optimaliseren. 

PERIODE VAN BEWARING

De informatie wordt bewaard voor de periode die is toegestaan door de wet, en we wissen het als het niet langer nodig is. De periode is afhankelijk van de aard van de informatie en de reden voor het opslaan. Het is daarom niet mogelijk om een algemene tijdsduur aan te geven voor wanneer de informatie wordt gewist.

OPENBAAR MAKEN VAN INFORMATIE

Gegevens over uw gebruik van de website, welke advertenties u ontvangt en mogelijke klikken, geografische locatie, geslacht en leeftijdssegment, etc. wordt doorgegeven aan derden voor zover deze informatie bekend is. U kunt bekijken welke derden betrokken zijn in de sectie "Cookies" hierboven. De informatie wordt gebruikt om advertenties doelgerichter te maken.

We gebruiken ook een aantal derden voor de opslag en verwerking van gegevens. Zij verwerken informatie uitsluitend uit onze naam en mogen het niet gebruiken voor hun eigen doelen.

Onthulling van persoonlijke informatie zoals naam en e-mailadres, etc. zal alleen plaatsvinden als u uw toestemming geeft. We gebruiken alleen verwerkers in de EU of in landen die uw gegevens voldoende kunnen beschermen. 

Inzage en klachten

U heeft het recht om te worden geïnformeerd over de persoonsgegevens die wij verwerken over u in een standaardopmaak. U kunt ook te allen tijd bezwaar maken tegen het gebruik van de informatie. U kunt ook uw toestemming intrekken voor het verwerken van informatie over u. Als de informatie die over u wordt verwerkt onjuist is, heeft u het recht om die te laten rectificeren of wissen. Verzoeken hierover kunnen worden verzonden aan: hello@pedestal.com. Als u een klacht heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met de Deense Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u niet meer wil dat wij uw persoonsgegevens verwerken, of u de verwerking van persoonsgegevens wilt beperken, kunt u ons een verzoek sturen aan het bovenstaande e-mailadres.

Uitgever

De website is eigendom van en wordt uitgegeven door:

Pedestal ApS
Muslingevej 34
8250 Egå
E-mail: hello@pedestal.com